keskiviikko 24. lokakuuta 2012

Näkemyksiä kangasniemeläisestä vaalidemokratiasta!

Suomessa käytössä oleva kunnallisvaalijärjestelmä perustuu niin sanottuun suhteelliseen vaalitapaan. Vaalijärjestelmä on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa yhdellä numerolla äänestetään sekä henkilöä että puoluetta.

Vaalit ovat välittömät.
Äänioikeutettu äänestää vaaleissa suoraan sitä henkilöä, jonka hän tahtoo saada valituksi. Jokaisella ehdokkaalla on oma numeronsa, jonka äänestäjä merkkaa äänestystilanteessa äänestyslippuun.

Vaalit ovat suhteelliset.
Suhteellisessa vaalissa kullekin ehdokkaalle lasketaan vertailuluku, johon vaikuttavat sekä ehdokkaan saamien äänien että tämän edustaman puolueen saamien äänien määrä. Nk. puoluevaaleissa (kunnallisvaalit, eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit) jokainen puolue tai muu ryhmittymä saa sen määrän edustajia kuin mitä sen vaaleissa saama äänimäärä suhteessa muihin ryhmittymiin edellyttää. Jos esimerkiksi puolue saa annetuista äänistä noin 20 prosenttia, sen tulisi saada myös noin 20 prosenttia jaettavina olevista edustajanpaikoista. Suomessa suhteellisen vaalitavan menetelmänä sovelletaan nk. d´Hondtin menetelmää.

Keskustalainen vaalitapa Kangasniemellä

Kangasniemellä tätä menetelmää sovelletaan mielestäni äänestäjiä ja demokratiaa vahvasti loukkaavalla tavalla, ainakin keskustaryhmässä.

Vuoden 2008 vaalien tulosten jälkipyykissä keskeisten keskustavaikuttajien kommentit ja menettelytavat eivät mielestäni täytä eettisten periaatteiden perusteitakaan.

Paikallinen kunnallisjärjestö toteutti omat vaalinsa sisäpiiriläisten kesken, periaatteella, että enää ei tarvitse äänestäjistä välittää – luottamistoimet voidaan täyttää niillä henkilöillä joita tämä toinen vaalikierros hyväksi katsoo. Tällä menettelyllä voidaan ohittaa täysin äänivaltuutettujen kansalaisten mielipide. Näin eri luottamustoimien johtaviin tehtäviin aina kunnanhallitusta myöten valittiin henkilöitä joita kansalaiset eivät valinneet valtuustoon.

Ymmärrän hyvin menettelyn merkityksen joissain tapauksissa kun kyse on valtiollisista vaaleista mutta, kun kyse on lähidemokratiasta, tulisi varsinaisissa vaaleissa äänestäneiden mielipide olla puoluepolitrukkien näkemysten yläpuolella.

Myöhemmin minulle vakuutettiin, että menettely on keskustapuolueella jo satavuotinen perinne ja sen ymmärtävät ja tietävät kaikki suomalaiset äänestäjät. Keskusteluissa kuntalaisten kanssa on kuitenkin tullut ilmi, ettei moista, kahden äänestyksen menettelyä liiemmin tunneta.

Mikäli kyseinen menettely puolueessa jatkuu, suosittelen keskustalaisia esiintymään varsinaisissa vaaleissa kasvottomina numeroina ja vasta omissa vaaleissa paljastamaan kasvonsa. Siellähän vasta varsinaiset valinnat tehdään!

Edellä oleva kirjoitukseni ei kohdistu yksilöihin vaan keskustapuolueen perinteisiin pohjautuviin menettelytapoihin.

Simo Hokkanen

FT, Prof. Kokoomuksen kunnallisvaaliehdokas,

(Numero 4)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.